top of page
 • Allmänna villkor
  Vem kan använda vår hemsida För att kunna använda vår hemsida och/eller mottaga våra tjänster måste du vara minst 18 år, eller av myndig ålder i din jurisdiktion, och ha laglig auktoritet, rätt och frihet att ingå dessa villkor som ett bindande avtal. Du får inte använda denna hemsida och/eller mottaga tjänster om detta är förbjudet i ditt land eller enligt någon tillämplig lag eller förordning. Kommersiella villkor som vi erbjuder kunder När du köper en vara godkänner du att: (i) du är ansvarig för att läsa hela artikellistan innan du åtar dig att köpa den: (ii) du ingår ett juridiskt bindande avtal om att köpa en vara när du förbinder dig att köpa en vara och du slutför betalningsprocessen. Våra priser för användning av våra tjänster / våra produkter finns listade på hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra produktpriser när som helst och att korrigera prissättningsfel som kan uppstå av misstag. Ytterligare information om priser och moms finns på betalningssidan. "Avgiften för tjänsterna och alla andra avgifter du kan ådra dig i samband med din användning av tjänsten, såsom skatter och eventuella transaktionsavgifter, kommer att debiteras din betalningsmetod månadsvis. Förbehåll av rätten att byta erbjudande Vi kan, utan föregående meddelande, ändra tjänsterna; sluta tillhandahålla tjänsterna eller några funktioner i de tjänster vi erbjuder; eller skapa gränser för tjänsterna. Vi kan permanent eller tillfälligt avsluta eller stänga av tillgången till tjänsterna utan förvarning och ansvar av någon anledning, eller utan anledning. Returpolicy Om du inte är nöjd med den produkt som du har köpt från oss kan du returnera den inom fjorton (14) dagar. Produkterna ska returneras oanvända och i gott skick, med en kopia av orderbekräftelsen, till den adress som står angiven på orderbekräftelsen. Återbetalning av priset på produkten och eventuella tillämpliga skatter utfärdas i den ursprungliga betalningsformen som användes för att göra inköpet. Fraktkostnaderna återbetalas inte såvida inte produkten returneras på grund av skada eller defekt. Se avsnittet Skadad eller defekt produkt nedan om du returnerar en artikel som du erhållit skadad eller defekt. Kund äger inte rätten att reklamera en produkt där manuella ändringar har gjorts från leveransdatum. Läs mer under vår returpolicy. Returanvisningar När du som konsument handlar varor på internet har du som huvudregel alltid 14 dagars ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten löper från den dag du tagit emot varan och gäller under förutsättning att varan returneras till Y-däck i väsentligen oförändrat skick. Det innebär att du inte får använda varan eller bryta eventuella förseglingar. För att kunna utnyttja ångerrätten bör varan skickas tillbaka till Y-däck i sin originalförpackning. Mejla oss på info@ydack.se. Vi behöver följande information: a) ordernummer (finns i din orderbekräftelse, på följesedeln eller fakturan) b) ditt namn och kontaktuppgifter Y-däck skall bekräfta att returen är tillåten och att ångerfristen inte har passerats innan varorna skickas tillbaka. Kunden står för returkostnad enligt Postens portotabell och har ansvaret för varan till dess den har kommit oss tillhanda. Returer får inte skickas som postförskott eller frisvar. Y-däck AB info@ydack.se Tuna industriväg 19 153 30 Järna Skadade eller defekta produkter Returnera en skadad eller defekt artikel inom 14 inköpsdagar g-enom att kontakta Y-däck via e-post och ange ”Retur”. Korrekt epost finns på orderbekräftelsen som medföljde i din leverans via e-post. Vår kundtjänst kommer att ge dig returanvisningar. När vi har mottagit artikeln återbetalar vi priset på artikeln samt eventuella avgifter. Återbetalningar utfärdas i den ursprungliga betalningsformen som användes för att göra inköpet. Läs mer detaljerad information under Returanvisningar. Garanti Alla våra produkter har 1 års garanti från leveransdatum. Vår garanti omfattar fel på produkter som designats och tillverkats av Y-däck AB och där felet är relaterat till material- och/eller produktionsfel. Garantin omfattar fel som uppstår vid normalt användande. Det är kunds skyldighet att försäkra sig om att produkten används rätt och produkten inte har ändrats eller gjorts tillägg från leveransdatum. Ägande av immateriella rättigheter, upphovsrätter och logotyper Tjänsten och allt material däri eller överfört därigenom, inklusive, utan begränsning, programvara, bilder, text, grafik, logotyper, patent, varumärken, tjänstemärken, upphovsrätter, fotografier, ljud, videor, musik och alla immateriella rättigheter relaterade till dem, är den exklusiva egendomen tillhörande www.ydack.se. Förutom vad som uttryckligen anges häri, ska ingenting i dessa villkor anses skapa en licens i eller under sådana immateriella rättigheter, och du samtycker till att inte sälja, licensiera, hyra ut, modifiera, distribuera, kopiera, reproducera, överföra, offentligt visa, offentligt framföra, publicera, anpassa, redigera eller skapa härledda verk därav. Du erkänner och samtycker till att genom att ladda upp innehåll (inklusive, men inte begränsat till design, bilder, animationer, videor, ljudfiler, typsnitt, logotyper, illustrationer, kompositioner, konstverk, gränssnitt, text och litterära verk) på alla sätt till hemsidan bekräftar du att du äger alla relevanta rättigheter eller har lämplig licens för att ladda upp/överföra/skicka innehållet. Du överensstämmer och samtycker till att det uppladdade/överförda innehållet kan visas offentligt på hemsidan. Skadeersättning Du samtycker till att hålla www.ydack.se skadeslös från alla krav, förluster, ansvar, anspråk eller utgifter (inklusive advokatarvoden), som ställs mot dem av någon tredje part på grund av, eller uppstår till följd av eller i samband med din användning av hemsidan eller någon av de tjänster som erbjuds på hemsidan. Ansvarsbegränsning I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska www.ydack.se inte under några omständigheter vara ansvarig för några indirekta, bestraffande, tillfälliga, speciella, följdskador eller exemplariska skador, inklusive men inte begränsat till, skadestånd för förlorad vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster som uppstår till följd av eller relaterade till användningen av, eller oförmågan att använda, tjänsten eller våra produkter. I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, tar www.ydack.se inget ansvar för eventuella (i) fel, misstag eller felaktigheter i innehållet; (ii) personskada eller egendomsskada, av vilken karaktär som helst, till följd av din tillgång till eller användning av vår tjänst; och (iii) all obehörig åtkomst till eller användning av våra säkra servrar och/eller alla personuppgifter som lagras däri. Rätt att ändra och modifiera villkoren Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor då och då efter eget gottfinnande. Därför bör du granska denna sida med jämna mellanrum. När vi ändrar villkoren på ett väsentligt sätt kommer vi att meddela dig att väsentliga ändringar har gjorts i villkoren. Din fortsatta användning av hemsidan eller vår tjänst efter en sådan ändring innebär att du accepterar de nya villkoren. Om du inte godkänner någon av dessa villkor eller någon framtida version av villkoren, använd inte eller besök inte (eller fortsätt inte att besöka) hemsidan eller tjänsten. Reklammeddelanden och innehåll Du samtycker till att då och då ta emot reklammeddelanden och material från oss, via post, e-post eller något annat kontaktformulär som du kan ge oss (inklusive ditt telefonnummer för samtal eller textmeddelanden). Om du inte vill få sådant reklammaterial eller meddelanden – vänligen meddela oss när som helst. Tillämplig lag och tvistlösning Dessa villkor, de rättigheter och gottgörelser som tillhandahålls häri, och alla anspråk och tvister relaterade till dessa och/eller tjänsterna, ska regleras av, tolkas under och tillämpas i alla avseenden enbart och exklusivt i enlighet med de interna materiella lagarna i Sverige, utan respekt för dess lagkonfliktprinciper. Alla sådana anspråk och tvister ska tas in och du samtycker härmed till att de avgörs exklusivt av en domstol med behörig jurisdiktion i Tingsrätten.Tillämpningen av FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor är härmed uttryckligen utesluten.
 • Cookiepolicy
  Vad är Cookies? Cookies är små datafiler som lagras i en hemsidebesökares webbläsare. De används vanligtvis för att spåra inställningarna som användaren har valt samt vilka åtgärder de har gjort på en hemsida. Y-däck www.ydack.se använder sig av plattformen Wix.com och Wix använder cookies av viktiga skäl, såsom: För att ge dina besökare och kunder en fantastisk upplevelse. För att identifiera dina registrerade medlemmar (användare som registrerat sig på din hemsida). För att övervaka och analysera prestanda, drift och effektivitet på Wix plattform. För att säkerställa att vår plattform är säker att använda.
 • Integritetspolicy
  Personuppgiftsansvarig Ydäck AB Org.nr: 559383-8450 Tollare strand 9, 132 49 Saltsjö-Bo info@ydack.se Ydäck AB (“Y-däck”, ”vi”) tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet. Denna ”Integritetspolicy” hjälper dig att förstå hur vi använder dina personuppgifter som du lämnar till oss när du t.ex. handlar varor från www.ydack.se (”Webbplatsen”). Ydäck AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vid frågor om Y-däcks behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enklast på info@ydack.se. Vi behandlar främst dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. hantera din beställning av en vara och ge service och support. Vad är en personuppgift? Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter samt olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer. Vilken information samlar vi? Vi tar emot, samlar in och lagrar all information du anger på vår hemsida eller tillhandahåller oss på annat sätt. Dessutom samlar vi in Internetprotokollet (IP)-adressen som används för att ansluta din dator till Internet; inloggningsnamnet; e-postadress; lösenord; dator- och anslutningsinformation och köphistorik. Vi kan använda mjukvaruverktyg för att mäta och samla in sessionsinformation, inklusive sidsvarstider, besökstid på vissa sidor, information om sidinteraktion och metoder som används för att surfa bort från sidan. Vi samlar också in personligt identifierbar information (inklusive namn, e-postadress, lösenord, kommunikationer); betalningsinformation (inklusive kreditkortsinformation), kommentarer, feedback, produktrecensioner, rekommendationer och personlig profil. Hur samlar vi information? När du genomför en transaktion på vår hemsida, som en del av processen, samlar vi in personuppgifterna du ger oss såsom ditt namn, adress och e-postadress. Dina personuppgifter kommer endast att användas av de specifika skäl som anges ovan. Varför vi samlar in personuppgifter? Vi samlar in sådan icke-personlig och personlig information för följande ändamål: För att tillhandahålla och driva tjänsterna; För att ge våra användare löpande kundhjälp och teknisk support; För att kunna kontakta våra besökare och användare med allmänna eller personliga tjänsterelaterade meddelanden och reklammeddelanden; För att skapa aggregerad statistisk data och annan aggregerad och/eller härledd icke-personlig information, som vi eller våra affärspartners kan använda för att tillhandahålla och förbättra våra respektive tjänster; För att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Hur vi lagrar, använder, delar och avslöjar vi dina personuppgifter? Vårt företag finns på Wix.com-plattformen. Wix.com förser oss med onlineplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig. Din information kan lagras genom Wix.coms datalagring, databaser och de allmänna Wix.com-applikationerna. De lagrar dina data på säkra servrar bakom en brandvägg. Alla direkta betalningsgateways som erbjuds av Wix.com och som används av vårt företag följer de standarder som ställs av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, vilket är en gemensam insats av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av kreditkortsinformation av vår butik och dess tjänsteleverantörer. Hur kommunicerar vi med dig? Vi kan kontakta dig för att meddela dig om ditt konto, för att felsöka problem med ditt konto, för att lösa en tvist, för att samla in avgifter eller utestående pengar, för att få dina åsikter genom enkäter eller frågeformulär, för att skicka uppdateringar om vårt företag, eller om det annars är nödvändigt för att kontakta dig för att upprätthålla vårt användaravtal, tillämpliga nationella lagar och alla avtal vi kan ha med dig. För dessa ändamål kan vi kontakta dig via e-post, telefon, textmeddelanden och post. Uppdateringar av integritetspolicyn Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst, så vänligen läs den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på hemsidan. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller avslöjar den. Frågor angående dina kontaktuppgifter Om du vill: komma åt, korrigera, ändra eller radera någon personuppgift vi har om dig, ber vi att du kontaktar oss på info@ydack.se. Om du inte vill att vi ska behandla dina uppgifter längre, vänligen kontakta oss på info@ydack.se Transportbolag och fraktbolag Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning Facebook, Instagram, Google och Cookies Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. Analysverktyget använder JavaScript och cookies, denna information om din användning är anonymiserad.För att undvika att få din information sparad kan du i din webbläsare välja att inte acceptera cookies. För dig som kund När du beställer varor från oss ber vi dig att ange relevant personlig information och kontaktinformation så att vi kan hantera din beställning. Personuppgifter såsom kontaktuppgifter och betalinformation behöver vi för att kunna administrera och leverera din beställning och tillhandahålla service. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Y-däck ska kunna uppfylla avtalet med dig. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar vid beställning kan du inte genomföra beställningen. Y-däck sparar även din orderhistorik, dvs. information om vilka varor du beställt, antal, datum och pris. Vi sparar sådan dokumentation för att kunna ge dig kvalificerad service efter beställningen, för att hantera eventuella reklamationer samt följa krav under gällande lagstiftning. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna ge god service och därigenom bidra till säker användning av våra varor samt att vi ska kunna göra erforderliga bedömningar, fullgöra våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter i samband med reklamationer. Y-däck behandlar också dina kontaktuppgifter och din orderhistorik i syfte att utföra marknadsundersökningar. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att göra sådana undersökningar i syfte att kunna utvärdera och förbättra våra produkter. Dina uppgifter kan också i övrigt komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt bokföringslagen. Dina uppgifter behandlas så länge de behövs för att vi ska kunna administrera beställningen och ge service till dig, samt för att hantera eventuella reklamationer och krav gällande lagstiftning. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt, dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen i upp till 8 år för hantera din beställning av en vara och ge service och support. Frågor och klagomål Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss enklast på info@ydack.se. Om du har klagomål avseende Y-däcks behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen. Pris- och produktinformation på webbplatsen Y-däck strävar efter att informationen på webbplatsen alltid ska vara korrekt men reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktigt pris, felaktig rabattkod och felaktig information om lagerstatus. Y-däck förbehåller sig vidare rätten att när som helst korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera informationen. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende eller beskaffenhet Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål du lämnade uppgifterna. Se mer information under varje ändamål. Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Returpolicy
  RETURPOLICY Om du inte är nöjd med den produkt som du har köpt från oss kan du returnera den inom fjorton (14) dagar. Produkterna ska returneras oanvända och i gott skick, med en kopia av orderbekräftelsen, till den adress som står angiven på orderbekräftelsen. Återbetalning av priset på produkten och eventuella tillämpliga skatter utfärdas i den ursprungliga betalningsformen som användes för att göra inköpet. Fraktkostnaderna återbetalas inte såvida inte produkten returneras på grund av skada eller defekt. Se avsnittet Skadad eller defekt produkt nedan om du returnerar en artikel som du erhållit skadad eller defekt. Kund äger inte rätten att reklamera en produkt där manuella ändringar har gjorts från leveransdatum. RETURANSVISNINGAR När du som konsument handlar varor på internet har du som huvudregel alltid 14 dagars ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten löper från den dag du tagit emot varan och gäller under förutsättning att varan returneras till Y-däck i väsentligen oförändrat skick. Det innebär att du inte får använda varan eller bryta eventuella förseglingar. För att kunna utnyttja ångerrätten bör varan skickas tillbaka till Y-däck i sin originalförpackning. Mejla oss på info@ydack.se. Vi behöver följande information: a) ordernummer (finns i din orderbekräftelse, på följesedeln eller fakturan) b) ditt namn och kontaktuppgifter Y-däck skall bekräfta att returen är tillåten och att ångerfristen inte har passerats innan varorna skickas tillbaka. Kunden står för returkostnad enligt Postens portotabell och har ansvaret för varan till dess den har kommit oss tillhanda. Returer får inte skickas som postförskott eller frisvar. Y-däck AB Tuna industriväg 19 153 30 Järna info@ydack.se SKADADE ELLER DEFEKTA PRODUKTER Returnera en skadad eller defekt artikel inom 14 inköpsdagar genom att kontakta Y-däck via e-post och ange ”Retur”. Korrekt epost finns på orderbekräftelsen som medföljde i din leverans via e-post. Vår kundtjänst kommer att ge dig returanvisningar. När vi har mottagit artikeln återbetalar vi priset på artikeln samt eventuella avgifter. Återbetalningar utfärdas i den ursprungliga betalningsformen som användes för att göra inköpet. Läs mer detaljerad information under Returanvisningar. GARANTI Alla våra produkter har 1 års garanti från leveransdatum. Vår garanti omfattar fel på produkter som designats och tillverkats av Ydäck AB och där felet är relaterat till material- och/eller produktionsfel. Garantin omfattar fel som uppstår vid normalt användande. Det är kunds skyldighet att försäkra sig om att produkten används rätt och produkten inte har ändrats eller gjorts tillägg från leveransdatum. ÅTERBETALNING – KLARNA Y-däck använder Klarna som betalplattform. Alla återbetalningar sker via deras tjänst och återbetalningar hanteras automatiskt inom 1-5 bankdagar. Om du har kopplat ditt bankkontot till ditt Klarnakort kommer återbetalningen synas på ditt bankkonto. Lägg märke till att det kan ta upp till 14 dagar innan återbetalningen är klar, beroende på din bank. Läs mer på www.klarna.com
bottom of page